Ervaring

Voor een compleet overzicht van de vervulde opdrachten en mijn arbeidsverleden in loondienst verwijs ik je graag naar mijn LinkedIn profiel. Hieronder een omschrijving van mijn werkervaring.

Vastgoed

Het grootste deel van mijn werkervaring heb ik opgedaan in het Vastgoed. Ruim 20 jaar ben ik werkzaam geweest in deze branche en nog steeds vind ik het inspirerend om deel uit te mogen maken van de wereld waarin beslissingen genomen worden over de manier waarop wij in Nederland wonen en leven. Ik heb onder meer gewerkt aan projecten in het kader van citymarketing, gebiedsmarketing en nieuwbouwmarketing. Ik heb gewerkt in allerlei samenwerkingsverbanden in een profit en non profit werkomgeving aan ruim 100 projecten in heel Nederland.

Gebiedsmarketing

Eén van mijn opdrachtgevers was BPD Gebiedsontwikkeling. Namens BPD begeleidde ik het proces om te komen tot een onderscheidende en passende positionering van een nieuw woongebied nabij Kampen. Hiervoor werkte ik samen met de Gemeente Kampen en diverse medewerkers van BPD. Deze opdracht behelst zowel de strategische keuzes bij de start als de uitrol naar een stedenbouwkundig en landschappelijk plan, de participatie met de stad en de werving van belangstellenden op gebiedsniveau. Dit werk heb ik een aantal jaren gedaan als hoofd Gebiedsmarketing bij BPD, dus die ervaring neem ik mee in mijn opdrachten op dit vlak. In totaal ben ik zo’n 5 jaar leidinggevend manager geweest. Ik ben als zelfstandige beschikbaar als interimmanager van afdelingen op het vlak van marketing, communicatie en sales. Dit kan zowel in de profit- als non-profit sector zijn.

Overheidservaring

Bij de Gemeente Kampen werkte ik een aantal jaren als beleidsadviseur City- en Regiomarketing, binnen de afdeling economie. Mijn taken waren het voorbereiden van beleidsstukken omtrent dit onderwerp en het adviseren van het ambtelijke en bestuurlijke apparaat. Ik onderhield hiertoe nauwe contacten met de betreffende wethouder. Daarnaast was ik betrokken bij de uitvoering en vormde ik hierbij een linking pin tussen de stad, de marketingorganisaties, het ambtelijk apparaat en de politieke omgeving. Daarnaast heb ik een aantal jaren voor de gemeente Vlieland gewerkt in de toeristische sector als manager marketing & events binnen een publiek/private samenwerking.

Zorg

Ondanks het ontbreken van ervaring in deze branche heeft Philadelphia het aangedurfd om mij een aantal jaren geleden in te huren als marketeer. Nog steeds werk ik voor deze opdrachtgever aan diverse projecten op het gebied van branding van centrale thema’s en online marketing van DigiContact. Het is fijn om van toegevoegde waarde te kunnen zijn in deze mooie wereld, waar zorgen voor elkaar en het beste uit jezelf halen kernbegrippen zijn.

Toerisme

Eén van mijn recente opdrachtgevers is het Toeristisch Platform Vlieland. Dit is een samenwerkingsverband van onder meer de Gemeente Vlieland, de VVV, de ondernemersvereniging en Staatsbosbeheer. Gedurende een aantal dagen per week was ik hier werkzaam als Manager Marketing & Events. Het was mijn taak om Vlieland op een eenduidige, unieke en aansprekende wijze te positioneren, branden en vermarkten, in samenwerking met overheden, inwoners en ondernemers. Het kader hiervoor vormt het in 2014 geschreven beleidsplan. De opdracht omvatte tevens het bedenken en organiseren van passende evenementen, het adviseren van de Gemeente omtrent nieuwe initiatieven en het initiëren van fysieke verbeteringen ter bevordering van het toerisme.

Overige ervaring

Behalve in vastgoed, zorg en toerisme heb ik onder meer gewerkt voor een telecombedrijf, diverse reclamebureaus, bouwbedrijven, een energienetbeheerder en winkeliers.

Marketing en Communicatie zijn universele disciplines. De technieken kunnen in iedere branche worden toegepast en mijn werkervaring in andere branches kan zorgen voor een creatieve en frisse invalshoek. Ik ben gewend snel te schakelen en alle benodigde kennis over een nieuwe branche tot mij te nemen. Het is mijn ambitie om vanaf de eerste dag van toegevoegde waarde te zijn binnen elk bedrijf.

Gewerkt voor:

Rendo | Bouwfonds | Heijmans | AM | Synchroon | ASR | Van Wijnen | Bemog | Bimo | Le Clerq | Trebbe | Salverda | Beverwijk | Ymere | DeltaWonen | Ten Hag | Buro voor de Boeg | Tribes@work | Bramer | Lauteslager | Sonnenberg | Veltman | Ludenhoff | Veltkamp | Vereniging Eigen Huis | DuaConnect | De Engel | SBM vakanties | Stijlgenoten | PrachtPraat | Door Communicatie | Hoekstra & Partners | Duret notarissen | Bureau Buhrs | BPD | Triada | UWoon | Omnia Wonen | Hegeman | Site Urban Development | Gemeente Vlieland | Toeristisch Platform Vlieland | Staatsbosbeheer | Stichting Aanloophaven | Koninklijke Horeca Nederland | Gemeente Weesp | Gemeente Kampen | Gemeente Ede | Visit Veluwe | Philadelphia Zorg | Maxx Vastgoed | Suzenzo |  en vele andere organisaties, gemeenten en overheidsinstanties.